bbrnr

450-5484969-1

Bygningen er opført i 1991 og ligger lige inden for hvor Christian 3.s byvold lå.

Facaden tilpasser sig byens senklassicistiske kulturarv, pudset og malet i en lys farve delt af hvid kordon- og taggesims samt med ensartede vinduer i en taktfast rytme.