bbrnr

450-5484351-2

Forhus i to etager, facade pudset, inddelt med kordongesims. Vinduer med buestik, højt styrterum over førstesalens vinduer. Bagsiden i bindingsværk i to etager, meget ombygget, med spor af sidehus, der er forsvundet i nyere tid.

Denne bygning har ligesom Slotsgade 13 også rødder, der er ældre end det umiddelbart fremgår af facaden, som formentlig er resultatet af en grundmuring foretaget 1877 af en tidligere bindingsværksfacade.

I forbindelse med behandling af fredningssagen i 1986 oplyser Det særlige Bygningssyn, at bygningen indeholder bemærkelsesværdige historiske bygningslevn, bl.a. en næsten intakt bindingsværksvæg med gotiske knægte. Fra denne bygning er også bevaret ”styrterummet” over førstesals vinduer mod gaden. I stueetagen er bag de to østlige fag bevaret en stue med bemalede 1700-tals paneler. Bagsiden er i bindingsværk; i underetagen ses spor af styrterumskonstruktion og i de tre østligste fag gennemstukne bjælkehoveder i stueetagen. Dette tyder på, at huset oprindeligt har været i to stokværk mod gaden (formentlig knægtbygget) og i et stokværk mod gården.

Ejendommen har tidligere bredt sig over Slotsgade 13 og 15 (se Slotsgade 13).  Tidligere postholdergård/stald for Hamborg-posten (Kilde FBB). Ved den reform i det danske postvæsen, som indførtes af Frederik 3. ved forordning af 30. november 1653, etableredes ridende, kørende og ugentligt pakkepost mellem København og Hamborg (Kilde: Crone B s. 458), og det kan tænkes at ejendommen er blevet brugt til det i den forbindelse.