bbrnr

450-5484351-1

Forhus i to etager, 8 fag med eternitklædt sadeltag. Pudset facade med kordongesims og port over to fag med gamle fløje.

Bygningen er opført i 1877 fremrykket til Vestervoldgade efter tilkøb af grundareal (matr. nr. 436), og ligger lige inden for linjeføringen for Christian 3.s byvold. Bygningen erstattede det oprindelige baghus til Slotsgade 15, hvormed den fortsat deler matrikel.

Enkel facade med buestik over dannebrogsvinduer og kordongesims mellem etagerne. Den nuværende bygning blev opført til bolig. Det tidligere baghus til Slotsgade 15 bestod af bindingsværk i to etager med port, hestestald og vognremise.