bbrnr

450-9874020-3

Vestervoldgade 5 er opført i 2008 placeret med gadefacaden i flugt med nabobygningen muliggjort af grundkøb i 1999 og 2005.

Den tidligere bygning var af bindingsværk i to etager, en bagbygning til Slotsgade 17, og blev nedrevet 1983 samtidig med renoveringen af Slotsgade 17.