bbrnr

450-9874020-1

Forhus i to etager; stueetagen grundmuret, mens anden etage står i bindingsværk med to-dobbelt stænderværk (tre stolper) mellem vinduerne.

Ejendommen blev 1747 overtaget af købmand Willads Knudsen, der to år forinden havde overtaget nuværende Slotsgade 19-23 (se Slotsgade 19). Forhuset er opført 1748-50 af Willads Knudsen; stueetagen omsat i grundmur 1890.

Bindingsværket har på det tidspunkt været ret moderne, med langt mellem vinduerne og ingen facadefremspring, og kan på den måde ses som en ”prøve” på de glatte bindingsværksfacader, der blev opført efter bybrandene 1796-97. Bindingsværket burde ved lejlighed kalkes over som resten af facaden.