bbrnr

450-3844-1

Forhus i to etager, grundmur, teglhængt sadeltag. Pudset og malet facade, indgangsdør i midterparti og sidefag markeret ved trefags vinduer med indfatning, båndgesimser under vinduerne i fagene omkring hoveddøren samt under første sals vinduer. Smuk fyldingsdør og fritrappe. I det hele taget meget intakt og velbevaret hus i enkel senklassicisme. 

Slotsgade 19-23 (oprindelig 19-25) bestod i første halvdel af 1700-tallet af en lang og smal bindingsværksbygning i én etage, og trods mange bygningsændringer gennem årene har alle husene bevaret den oprindelige husdybde på under 7 m. Husrækken kan følges tilbage til 1745, hvor toldinspektør Jørgen Bruuns arvinger (se Slotsgade 13) afhændede den til købmand Willads Knudsen, og husrækken bestod da af "Jørgen Bruuns Havestue" (Slotsgade 19-21) og udhuse i forlængelse heraf til vognremise m.v. og hertil en bagvedliggende frugthave.

Willads Knudsen ombyggede husrækken til fem lejeboliger, der med plankeværk blev adskilt fra frugthaven. I 1747 overtog han også Slotsgade 17, og indtil 1813 forblev Slotsgade 19-25 lejeboder tilhørende Slotsgade 17; siden har de været i privateje. Slotsgade 19 blev i 1878 ombygget og forhøjet til de nuværende to etager med gadefacade af grundmur.