bbrnr

450-5484364-2

Forhus i en etage med halvtag, dækket med pap og forsynet med ovenlys. Huset er tegnet af odensearkitekten Emil Schwanenflügel med en facade af grundmur med stor svejfet fronton over midten, opdelt med ørelisener i siderne og de to midterfag indrammet af joniske søjler; butik med indgang og to store spejlglasruder. Hertil en hegnsmur syd for butikken, udformet som en forlængelse af butiksfacaden og med en dør.

Forhuset mod Korsgade er opført 1909 på en ubebygget havegrund tilhørende Kongegade 8, som det deler matrikel med. Bygningen er i en etage. En interessant palæagtig butiksbygning i nybarok stil, meget velbevaret, der kunne fortjene at få en hoveddør i stil med husets arkitektur.