bbrnr

450-2278-1

Hjørneeejendom i to etager, grundmuret med teglhængt sadeltag. Underetagen kvaderfuget med rustikpuds, mens overetagen er let refendfuget og med profilerede vinduesindfatninger. Taggesims med konsoller; i taget en nyere tofags gavlkvist. På facaden et smukt smedejerns udhængsskilt.

Kongegade 8 og 6 hørte under samme matrikel indtil 1797, hvor Kongegade 6 blev solgt fra med et selvstændigt matrikelnummer. Begge var af bindingsværk i to etager. 1877 udskiftede ejeren, C.M.V. Schønemann, hjørneejendommens bindingsværk med det nuværende, grundmurede hus, landskendt under navnet V. Schønemanns Boghandel.

Facaden, som er velbevaret, er i nyrenæssance, med kvaderpudset stueetage, mens overetagen er pudset og dekoreret med indlagte fuger samt profilerede indfatninger med ”slutsten” om vinduerne. Tegltag med to fags tømret tagkvist mod Kongegade. Fin historicistisk ejendom, men tagkvisten kunne undværes.