bbrnr

450-5484363-1

Facaden er grundmuret med refendfuget stueetage og kordongesims mellem etagerne og trukken taggesims. Tegltag med stor tagkvist. Gårdsiden er i spinkelt bindingsværk, i stueetagen stærkt omsat i nyere tid.

Der har været bygning på matriklen meget tidligt i Nyborgs historie og på ejendoms-registranten fra 1683 var der en gård med have beboet af Rådmand Peder Ibsen. Kongegade 6 og 8 hørte under samme matrikel indtil 1797, hvor Kongegade 6 blev en selvstændig ejendom med et forhus af bindingsværk i to etager fornyet i 1822, siden 1926 med en gadefacade af grundmur.

Velbevaret lille hus; lidt for stor tagkvist – burde erstattes af to traditionelle.