bbrnr

450-2273-1

Forhus i to etager, 13 fag grundmur. Mod gaden pudset facade, opdelt i ørelisener og kronet af en trekantfronton – mod gården en pudset facaden opdelt i en underdel, opdelt med ørelisener og med murede vinduesindfatninger, og over en kordongesims en overdel med tilsvarende vinduer indsat i åbninger med fladbuestik og over midten en lav fronton.

I 1750 blev Dronningegården nybygget i rokokostil med øreliséner til begge sider og kvist over porten tegnet af Nicolai Eigtved. I 1812 blev gården restaureret af bygmester Jakob Encke.

I 1899-1900 blev ejendommen ombygget til Andelsmejeriet Nyborg efter tegninger af arkitekt August Colding, og øverste etage tilføjet, samtidig med at facaden fik nye, bredere liséner. Af Eigtveds bygning er i dag kun bevaret første stokværk til gården.

Mejerivirksomheden lukkede i 1989 og blev samme år købt af Nyborg Kommune og videresolgt til Andelsboligforeningen Holmegården på betingelse af, at Dronningegården fremover skulle bestå af almene boliger. 1992-94 blev forhuset mod Kongegade ombygget til almennyttige boliger, de øvrige mejeribygninger nedrevet og etagehuset med almennyttige boliger mod Vestervoldgade opført.

På området bag Dronningegården mod Vestervoldgade blev i 1947 Nyborg Lynfrost A/S oprettet efter amerikansk forbillede, først i bygninger mod Vestervoldgade og fra 1961 ved Storebæltsvej.