bbrnr

450-5484325-1

Forhus i to etager, 6 fag, glat pudset og hvidmalet facade i grundmur til gaden, delvist bindingsværk til gården.

Et smukt hus opført omkring 1800 som en del af en lang grundmuret sidelænge til Det Gyldencronske Palæ.