bbrnr

450-5484326-1

Forhus i to etager, 5 fag, tegltag med to fags gavlkvist. Gulmalet med hvide murbånd mellem etagerne.

Et smukt hus opført omkring 1800 som del af en lang grundmuret sidelænge til Det Gyldencronske Palæ. I 1894 blev huset ombygget og forsynet med en gavlkvist. Som følge af restaureringen 1984 blevet forandret til et empirehus med 6-rudede vinduer.

På den måde er ejendommen blevet en del af ”Ildebrandshusenes” helhed, men facadens gule farve er for kraftig i forhold til dette.