bbrnr

450-5484324-1

Stort forhus til Korsgade med gavle til Mellemgade og Kongegade. To etager, 15 fag til Korsgade samt skråt afskårne hjørnefag. Pudset og malet facade med femfags gavlkvist over midten. Midterpartiet og hjørnefagene er fremhævet med refendfuger i stueetagen og vinduesindfatninger med konsoller i overetagen. Kraftig profileret taggesims og gesims i gavltrekanten. Smukt tegltag, helvalmet til begge sider. Høj kælder indrettet til butiksformål. Mod gården har hovedhuset en lignende gavlkvist med gesimser samt dør med høj fritrappe.

Købmand Peder Andersen Rosenvin overtog i 1766 gården, der bestod af flere forskellige bindingsværkshuse, der før reformationen tilhørte Kirken. Alt forsvandt i branden i 1797, og Rosenvin lod derefter bygmester Johan Jacob Encke tegne og opføre den nuværende gård med et smukt proportioneret forhus mod Korsgade.

Gården var fortsat købmandsgård med ølbryggeri og brændevinsbrænderi frem til 1882, hvor købmand og manufakturhandler Carl Hansen overtog ejendommen. Carl Hansen foretog straks omfattende ombygninger, etablerede på hjørnet af Korsgade og Mellemgade manufakturbutikken ”Messen” med tilknyttet kolonialbutik, og i sidebygningen mod Mellemgade indrettede han kaserne. Siden har der i Den Rosenvinske Gård været en mangfoldighed af butikker m.v., hvilket med mange pragmatiske løsninger har givet den oprindeligt velproportionerede facade det nuværende kaotiske udtryk.

Rekonstruktion af facaden med småsprossede vinduer som i den  nationalromantikske periode. Huset er skabt af bygmester J. Encke efter branden 1797 og har formodentlig aldrig haft småsprossede vinduer, men vinduer som vist på nedenstående tegning fra 1889.

 

Messen 1889.

Facaden står mod gaden med lyseblå pudset mur med hvidmalede detaljer og sandfarvet puds mod gården. Stueetagens butiksindretning mod nord er uheldig for facaden; vinduerne i kælderetagen bør følge fagtakten. Samtidig bør den tidligere dobbelte fritrappe til hoveddøren, der omkring 1920-30 er blevet lagt ind i bygningen, ved lejlighed genskabes.

Gården, der er fredet, er et af Nyborgs mest markante bygninger, et ankerpunkt på Kongeruten gennem Korsgade og et centralt element i genopbygningsarkitekturen.