bbrnr

450-5484327-1

Forhus i tre etager, 6 fag. Stueetagen pudset og kvadrefuget; overetagerne står i blank mur med pudsede vinduesindfatninger samt taggesims med tandsnit.

Kongegade 3 og 5 var indtil 1811 en del af Gyldencrones oprindelige gård efter 1797 opført som et grundmuret hus i to etager. I 1811 blev Kongegade 3 skilt fra, og i 1817 blev Kongegade 5 overtaget af Nyborg Kommune og anvendt som militært sygehus indtil 1879. I 1884 blev det nuværende forhus i tre etager opført.

Bygningens blanke mur bryder med områdets lyst pudsede og malede karakter, men går ellers med sin fine senklassicisme ind i helheden.