bbrnr

450-5484328-1

Kort toetagers forhus med knækket facade tækket med helvalmet tegltag. Facaden har kordongesims mellem etagerne, og hjørnefaget, der har trefags vinduer, er i stueetagen refendfuget med karakter af et selvstændigt nyborg-københavnsk hjørnefag. Den knækkede facade hidrører fra den gadeudvidelse, der fulgte efter bybranden i 1797, og vidner om brandens udbredelse. Bygningerne vest for knækket blev stående, mens bygningerne øst for blev rykket tilbage.

Kongegade 3 og 5 var indtil 1811 en del af Gyldencrones oprindelige gård efter 1797 opført som et grundmuret hus i to etager. I 1813 blev Kongegade 3 udskilt som den nuværende ejendom.