bbrnr

450-5484231-1

Forhus i to etager, muret og gulkalket, med kordon- og taggesims; tegltag med 4 kviste. Nyopført ved karrésaneringen 2008.

”Indpasningsarkitektrur” med forkerte facadeproportioner og mangel på fagtakt, både i facaden og i kvistenes placering.