bbrnr

450-6485-3

Lille forhus i to etager, tre fag, teglhængt sadeltag med tagkvist. Facaden i underetagen opdelt med tynde pilastre, derover murbånd med små guirlander, butiksvinduer af gammel type og indgangsdør. Over to båndgesimser er overetagens tre vinduer indrammet af indfatninger med buestik og ”slutsten” samt øverst en taggesims med tandsnit. Facaden er blåmalt med hvide detaljer. Ejendommen har fælles tag med Torvet 7 og har samme originale kvist, men hørte o. 1800 til gården Torvet 3. Den fine senklassicistiske facade pryder Torvet, men den skrappe blå farve strider mod helhedsindtrykket og bør ved lejlighed dæmpes til en de farver, der var typiske for første halvdel af 1800-tallet.