bbrnr

450-5484226-1

Forhus i to etager, 7 fag, teglhængt sadeltag med to tagkviste. Huset blev efter branden 1796 opført i bindingsværk, således også facaden mod Torvet, som mellem 1867-1880 blev ændret til grundmur. Bagsiden mod gården er fortsat af bindingsværk. Facaden er pudset og malet, med pudset kordongesims og en taggesims, der formodentlig er opbygget af træ. To rundbuede indgangspartier.

Tidligere købmandsgård. Fra 1918 til 1982 butik tilhørende isenkræmmerforretningen Drewsen & Nellemann. Taget med kviste står som ved opførelsen o. 1800, mens underetagen bærer præg af en i proportionerne uheldig ombygning fra butikker til beboelse. Fejlen er, at vinduerne er for små og sat for langt nede – det kunne rettes ved enten, at vinduerne blev gjort højere (4 ruder i højden) eller blev flyttet opad.