bbrnr

450-5484221-2

Forhus mod Slotsgade i to etager, fem fag samt skråt hjørnefag; sadeltag beklædt med tegl og helgavl mod Mellemgade. Facaden er i underetagen pudset og malet, i overetagen i blank mur med pudsede og profilerede indfatninger, samt trukken kordongesims. Bagside overmalet med spor af flere ombygninger.

Ejendommen hørte indtil 1811 sammen med Slotsgade 7, og begge stod tilbage med de eneste bygninger i området, der undgik branden 1796. Ejeren, sadelmager Lausen, lod dem stædigt blive stående og blokerede derved for den udvidelse af Mellemgade frem til Slotsgade, som myndighederne tilstræbte.

I 1897 blev forhuset i Slotsgade 9 nedrevet og erstattet af det nuværende med facade af røde teglsten og pudset underetage. På bagsiden ses spor af den tidligere smalle sidebygning, der faktisk var indrykket efter 1796 – i dag erstattet af en moderne et-etagers bygning.

Ejendommens facader i begge etager kunne, trods overetagens originale blankmur, overvejes overkalket / malet i lyse pastelfarver tilpasset helheden i kvarteret. Underetagen, som er indrettet til restaurant, bør ved lejlighed rekonstrueres med vinduer i samme takt som overetagens.