bbrnr

450-5484223-1

Et ret intakt bevaret hus, som efter branden 1796 blev opført af bindingsværk (var ved registreringen under ombygning vinteren 2016/17).

Forhus i to etager med fire fag. Pudset facade, helt eller delvist uden på bindingsværk, med kordongesims mellem etagerne, sort sokkel og et rundbuet dørparti med fritrappe og fyldningsdør. Et ret intakt hus, dog med nyere vinduer og døre.

Den pudsede facade er formodentlig fra 1909, og har i 2016-18 gennemgået en renovering, hvor der bl.a. blev isat fine vinduer med koblede rammer i stueetagen. Huset har i 2019 fået en lys pastelfarve, der passer godt til husets og gadens klassicistiske udtryk.