bbrnr

450-5484224-1

Hjørnehus i to etager med pudset facade mod Torvet og malet murværk mod Slotsgade. Mod Torvet med en hoveddør med fritrappe og overligger med konsoller, båndgesims under første sals vinduer og taggesims med tandsnit. En fin ejendom med en markant beliggenhed opført efter branden 1796 og viser med sit skarpe hjørne, at bestemmelserne om skrå hjørner først kom til at gælde efter 1797-branden.

Ejendommen fungerede fra 1738 til midten af 1800 tallet som farvergård med udnyttelse af vandet fra Voldgraven. Da ejendommen blev genopført efter branden 1796 bestod sidehuset mod Slotsgade af 19 fag bindingsværk i to etager. I 1885 blev de nordligste 13 fag bindingsværk nedrevet og erstattet af et grundmuret hus i blankt murværk med taggesims som forhuset, men ellers med fladbuestik over vinduer og døre og med rulleskiftesålbænke. Senere er denne del af hjørnehusets facade blev malet i samme farve, som forhuset. De tilbageværende 6 fag bindingsværk blev i 1981 afhændet som en selvstændig ejendom, Slotsgade 1B.