bbrnr

450-5484227-1

Forhus i to etager, 7 fag bindingsværk til gade og gård. Facadens bindingsværk er optrukket i sort med røde tavl, hvid kordongesims og taggesims. I stueetagen gamle butiksvinduer med 6 ruder, i det østligste fag indgangsdør med fritrappe og fyldingsdør, i de to vestligste fag en port med fine originale fyldingsfløje. Tegltag med to kviste. Opført efter branden 1796, butiksindretning og port fra o. 1860-70.

Et fint og meget intakt hus, på alle måder fint restaureret – men den romantiske farvesætning mod gaden bør en dag erstattes af overkalkning i lys farve, så husets karakter af klassicisme understreges.