bbrnr

450-5484229-1

En firlænget gård med hovedbygningen ud mod Torvet, Torvet 3; et fornemt klassicistisk, grundmuret hus i to etager med et skarpt hjørne mod Korsgade, som viser, at bestemmelsen om de skrå hjørner først kom til at gælde efter 1797-branden.

Facaden er pudset og malet og har et fremhævet midterparti med gavlkvist og refendfuger i stueetagen samt en hoveddør med fritrappe mod Torvet.

Huset er opført efter branden 1796 hen over en eksisterende middelalderkælder med krydshvælvinger. Denne kælders tilhørsforhold er endnu ukendt men er blevet tillagt det katolske Kalentegilde i Nyborg, og omtales i dag ofte som Kalentekælderen, lige som gården ofte kaldes Kalentegården.

I 1879-80 fik den daværende ejer, købmand Rasmus Winckler, middelalderkælderen ryddet og restaureret, udvidet kælderen og samtidig etableret den nuværende udvendige kældernedgang under husets store fritrappe.

Gårdens sidebygning mod Korsgade, Korsgade 2, blev efter brande 1796 opført af bindingsværk i to etager med en port midt på facaden og anvendt til stalde, foder og pakhus. I 1853-55 blev bygningen forhøjet til de nuværende tre etager, og formodentlig omkring 1910 blev bindingsværket dækket af puds. I 1935 blev porten sløjfet og stueetagen ombygget til butik med de nuværende store butiksruder.

Gårdens bagbygning mod Mellemgade blev ligeledes af opført bindingsværk i to etager med port og anvendt til lo, stalde og pakhus. Omkring 1910 blev der indrettet butik i stueetagen og formodentlig blev bindingsværket samtidig dækket af puds. I 2007 blev 1. salen ombygget til boliger.

Fint kompleks – fint gårdrum. Mod Korsgade og Mellemgade bør underetagen igen have en mere oprindelig inddeling med mange smalle vinduesfag, og under alle omstændigheder bør der mod Mellemgade isættes vinduer. Korsgade-facaden er af central betydning for oplevelsen af ”Kongeruten”.