bbrnr

450-5484178-1

Forhus i to etager, ni fag, grundmuret til Torvet, bindingsværk til bagsiden og i gavlene. Facaden enkel, gulkalket over sort sokkel med markerede sålbænke. Over hele facaden er mansardtag, tækket med tegl. Bagsiden er opdelt i to dele; en vestlig del med kraftigt bindingsværk med dobbelt stænderværk samt mansardtag med en et fags gavlkvist samt en østlig del i mere spinkelt bindingsværk med en kort sidefløj, afsluttet mod nord med en afvalmet gavl samt almindeligt teglhængt sadeltag.

Bygningen er opført 1771. Mansardtagshuse kendes over hele landet fra 1700-tallet, men konstruktionen fortsatte med at blive brugt til pakhuse og lignende op i 1800-tallet, jfr. også den nedrevne ”Nyborglade” i Stendamsgade og pakhuset i Havnegade. Facaden har bevaret sit præg af enkel klassicisme, men har mistet sin oprindelige trekantfronton over midterpartiet. På et maleri fra omkring 1835 er huset endnu vist med trekantfronton over de tre midterste fag og to mindre kviste, så ombygningen må være sket o. 1840-50. Det korte sidehus mod nord har muligvis været længere.

Huset har været bolig for mølleren og dennes hushold gennem flere generationer. I dag anvendes bygningen til beboelse og firma. En spændende og historisk bygning! En genskabelse af trekantfrontonen kunne overvejes som ”spejl” af frontonen på Torvet 3.