bbrnr

450-4628-1

Forhus i tre etager i blank rødstensmur opdelt i et midtparti på to fag og to sidepartier på hver tre fag. I første og anden etage rundbuede støbejernsvinduer, i stuetagen indrammet af pudsede lisener og brede buer over vinduerne, i anden etage med smallere buer over de mindre vinduer. Under anden etages vinduer en pudset profileret båndgesims og foroven en taggesims med buefrise samt fire pinakler (små spir). Facadens overkant fungerer som dækfacade for det lave paptag med ensidig taghældning. Bagsiden og sidehuset i vest har pudsede facader.

I midten af 1500-tallet flyttede Christian 3. en nærliggende mølle til pladsen på Torvet. Den daværende mølle lå dog lidt længere mod nord end den nuværende mølle. I møllen blev der formalet korn, og den fik dampmaskine i 1845. Mølleriet standsede i 1938, og i dag fungerer Slotsmøllen som teatersal og øvelokale for Nyborg Voldspil. Ejes af Nyborg Voldspil.

De nuværende møllebygninger med facade mod Torvet blev opført i ad flere omgange: Det vestre møllehus i 1857, det østre i 1867 samtidig med en lav mellembygning, som i 1911 blev forhøjet til de nuværende tre etager.

Bygværket er et interessant eksempel på tidlig industriarkitektur. På den måde hænger Slotsmøllen sammenmed de andre gamle industribygninger, garveriet og bryggeriet Carlsminde i Blegdamsgade og indvarsler på den måde den nye by, lag 4. Slotsmøllen gennemgik en fin renovering i 2018, hvor facaden blev malet, de originale støbejernsvinduer restaureret og funderingen blev forstærket.