bbrnr

450-5484170-1

Forhus i tre etager, grundmuret, lyst beige- og pastelkalket bygning med markeret mørk sokkel. Bygningen har et markant midtparti inddelt med fire joniske pilastre og trekantfronton over, vinduesindfatninger og gesimser profilerede og pudsede. Sadeltag i skifer med tagkvist og tagruder. Bagside med to sidefløje, på bagsiden og for sidehusenes ender indsat moderne stålaltaner.

Ejendommen er opstået ved sammenlægning af Torvet 4 og 6, de tidligere bygninger, der var ombygget ca. 1850 og 1856 blev i 1898 sammenlagt ved indretningen til Nyborg og Omegns Sparekasse (jfr. bikube på midterpartiet). Seneste ombygning 2003 med nye kviste og gadedøre, men bevaring af ældre forsatsvinduer og to originale gadetrapper med smedejernsgelændere. Bagside med to korte sidefløje, pudset med store moderne altaner. Velproportioneret historicistisk bygning.

Med sparekassens gammeldags historicisme har arkitekt Colding ønsket at understrege pengeinstituttets aura af tradition og klassiske dyder. Selv om bygningens arkitektur er historicistisk, indgår den gennem sine farver og proportioner pænt i helheden af 1800-tals klassicistiske arkitektur i bymidten. Et fornemt og smukt hus, tagkvisten mod Torvet er dog lidt uheldig.