bbrnr

450-5484183-1

Tofløjet bygning i to etager med afrundet hjørne, beliggende ved Stendamsgade og Nørrevoldgade. Huset er i grundmur med pudset facade, profilerede kordon- og taggesimser og rødt tegltag.

Ejendommen har en overgang været tilknyttet Slotsmøllen. I dag anvendes den til beboelse og firma. I privateje. Ejendommen er velbevaret og velholdt. Tagløsningen ved hjørnet er forbilledlig og burde kopieres til hjørnet af Torvet og Stendamsgade – men tagene mangler skorstene.

I 1774 blev hjørnehuset opført af bindingsværk i én etage samtidig med Nørrevoldgade 2. I 1845 blev ejendommen opdelt i to med frasalg af den sydlige del langs Stendamsgade. Denne opdeling er synlig i dag, selv om ejendommen kort tid efter blev samlet igen, hvilket formodentlig skete omkring 1860 uden tinglyst adkomst. Mellem 1850 og 1867 blev de to bygninger forhøjet til nuværende to etager med gadefacade af grundmur. At dømme ud fra de nuværende forskellige facader formodes denne ombygning at være sket ad to omgange.