bbrnr

450-5484144-1

Erhvervs og boligejendom i to etager mod Nørregade, men tre etager mod Vægtergade. Facader gråt pudsede med let refendfugning i begge etager og buede vinduer. På hjørnet en tårnagtig opbygning, markeret med hjørnelisener og kronet med en stor sekskantet kuppel i fransk barok, kronet af en lille altan med jerngelænder. Profilerede bånd- og taggesimser; skifertage overalt. Bagsiden står i underetagen pudset, i overetagerne i blank gulstens mur.

Ejendommen er opført som byens fattighus år 1800 (jfr. tavle indsat i gårdfacaden), men i 1892 ombygget til moderne byejendom efter tidens sidste skrig, inspireret af bl.a. Meldahls arkitektur ved Søtorvet i København. Lignende hjørnetårne med kuppel kan genfindes bl.a. ved indgangen til Kongensgade i Odense samt i rigt mål i Esbjerg og andre jyske byer. I 1933 blev fløjen mod Vægtergade forlænget med 14,2 m (nuværende Vægtergade 1) efter nedrivning af de daværende to bindingsværkshuse i to etager.

En spændende ejendom. Ejendommen ville vinde ved at blive lyst malet – Det vil ikke være i modstrid med den historicistiske stil (jfr. Torvet 4-6), men ville understrege facaden mod Nørregade som en del af den klassicistiske by, og bidrage til husrækkens helhed.