bbrnr

450-2974-1

Forhus i to etager, fire fag med teglhængt sadeltag. Underfacaden er helt ombygget til butik; overfacaden står i blank rød mur med hvide ”sandstens”-bånd og dværgblændinger under taget. I vestfaget en udbygget kvist med kvistgavl opdelt af profilerede båndgesimser; under vinduet en tavle med årstallene ”1826-1898”, hvilket vanskeligt lader sig forbinde med ejendommens historie.

Huset blev efter branden 1797 opført af bindingsværk i to etager. I 1860 overtog farver Theodor Nicolai Andersen ejendommen og opbyggede her et farveri, som ved brandtaksationen 1867 var udstyret med dampmaskine og dampskorsten, mens forhuset mod Nørregade var indrettet til beboelse med grundmuret underetage og en port ind til farveriet. Ejendommen brændte i 1900, og farver Andersen fik ikke lov til at genopføre farveriet; i stedet for opbyggede han det nuværende hus med to butikker i stueetagen. Et fint nyrenæssancehus, som bør bibeholdes i sin stil med rødt murværk. Butiksfacaden bør retableres med sin oprindelige facade, der formentlig har været lyst refendpudset.