bbrnr

450-5484162-4

Forhus i tre etager, ti fag med bredt portfag, grundmuret. Et oprindeligt pakhus opført 1845 tilhørende Nørregade 5.

Facaden er lyst gulkalket, med kordongesims over stueetagen og profileret taggesims. I stueetagen vinduer med rødmalede bræddeskodder, i overetagen ret små vinduer.

Forhuset hænger sammen med sidelængerne til Nørregade 5 hvortil henvises. Pakhuset er velbevaret, de tidligere træluger er erstattet af vinduer, men i de originale lysninger.