bbrnr

450-5484162-1

Forhus mod gaden i tre etager, tolv fag langt med muret facade, pudset og malet. Facaden inddelt i en underetage med refendfugning, en første sal med profilerede vinduesindfatninger og brystninger og en overfacade med vinduer, sat i små blændingsfelter. Over det hele en tandsnitgesims. Midterpartiet over porten fremhævet med let fremspring og dobbeltvinduer.

Stilen er præget af den ”schinkelske” klassicisme, som kom til Danmark o. 1840-40, men som især blomstrede i provinsen i perioden 1850-60.

Nørregade 5 er en af Nyborgs store gamle købmandsgårde. Gården var 1878-1885 ejet af købmand H W Clausen, derefter af C F Sørensen og dennes søn; siden 1954 ejet af Frederik Nielsens Eftf., i dag Ejendomsselskabet FNE Nyborg A/S.

Nørregade 5 er Nyborgs bedst bevarede gårdmiljø fra den store kornhandelstid. Efter branden 1797 blev Nørregade 5 opført som en firlænget omkring en kvadratisk gårdsplads med et forhus mod Nørregade i to etager, der i 1856 blev forhøjet til tre etager med en ny senklassicistisk facade. I 1845 blev pakhuset mod Nørrevoldgade (se Nørrevoldgade 24) opført samtidig med etableringen af det nuværende aflange gårdrum med sidebygninger i en meget fin helhed.