bbrnr

450-5484165-1

Bygningen som er grundmuret til begge sider, er i to etager, tolv fag. Mod gaden har sidepartierne kvaderfuget underetage og kvaderlisener i overdelen, mens midtpartiet, der krones af en fire fags gavlkvist, er fremhævet med vinduesindfatninger i stueetagen og et murbånd med blænding under vinduerne i førstesalen. Trukken taggesims og gesimser i frontonen (”Nyborg-profilen”). Mod gaden en smuk fritrappe med smedejernsgelændere, sat i et buefag, som svarer til porten på den anden side af midterpartiet. Bagsiden er enkel, også med en fire fags gavlkvist.

Tidligere lå her en købmandsgård i to etager med mange side- og baghuse helt igennem i bindingsværk opført i 1751 af Peder Lemming. Denne gård nedbrændte totalt i den store bybrand i efteråret 1797.

Det store beboelseshus, som i dag står på grunden, er opført i ny-klassicistisk stil af bygmester Jacob Encke for købmand Rasmus Møller i 1798. Senere ejedes gården af forskellige købmænd, bl.a. familien Bøttern.

I 1963 blev gården købt af HB, Hovedstadens Brugsforening, hvorefter side- og bagvbygninger blev nedrevet for at give plads til et supermarked.

I 1969 blev forhuset købt af Statens Bygningsfredningsfond og restaureret.

Rasmus Møllers Gård er et af de smukkeste vidnesbyrd om genopbygningen af Nyborg. Den havde indtil ”saneringen” af karreen i 1970´erne sidefløje i bindingsværk. Hvis det en dag bliver muligt, kunne man overveje at genskabe et firelænget gårdrum, parallelt til Nørregade 7.