bbrnr

450-5484186-1

Enkelt grundmuret hus opført 1882 i 9 fag og 2 etager med gult puds og bred port i midten. Tegltag med en lille nyere kvist, ingen kælder.

Ejendommen har fælles historie med Stendamsgade 12, hvorfra Stendamsgade 10 blev skilt i 1798. I 1882 blev forhuset forlænget til dets nuværende udstrækning.

Denne tilbygning havde en grundmuret facade og var indrettet til stald, avlsbrug og vognport, i 1896 ombygget til beboelse. Fra 1920 var hele facaden af grundmur. Den uregelmæssige faginddeling afspejler fortsat denne bygningshistorie.