bbrnr

450-5484185-1

Forhus i to etager, 7 fag, grundmuret med tegltag, afvalmet mod syd. Facaden rødpudset, profileret kordongesims mellem etagerne og taggesims, begge hvidkalkede. Indgangsdør med fritrappe og smedejernsgelænder.

Bygningen er opført i 1857 på en ubebygget grund udstykket fra Stendamsgade 10 i 1843. Stueetagen har tidligere været anvendt til værelser, stald og vognremise og øverste etage til beboelse. Nu er hele ejendommen beboelse.

Et smukt hus, vigtigt for gadebilledet. Garagen mod syd bør fjernes, så der åbnes mere til Volden, og hoveddøren bør ved lejlighed udskiftes til tofløjet fyldingsdør.