bbrnr

450-4048-2

Bygningen er udformet som en villa i en etage med to fags gavlkvist mod gaden. Tegltage med helvalme i gavle og kvist; gavlkvistens flunker udformet som mansardtag. Småsprossede vinduer med hvid indramning. Bygningen er forbundet med hovedbygningen med en mur, hvori en port med to fyldings portfløje, indrammet af en portal i sandsten.

Arrestforvalterboligen er opført i 1918 efter tegning af August Colding og ejes i dag af Nyborg Kommune og huser bl.a. Østfyns Museer. Også denne bygning er et smukt eksempel på dansk arkitektur omkring 1. Verdenskrig. Kvistens udformning inspireret af Ulrik Plesners hus i ”Stationsbyen” på Landsudstillingen i Århus 1909.

I 1761 ejedes Stendamsgade 11 af Caspar v. Wessel, bror til den berømte søhelt Peter Wessel (Tordenskjold). Efter Caspar v. Wessels død i 1768 solgtes gården til forvalter Svitzer på Raschenberg (Juelsberg), der i 1774 solgte gården til kommandant Magnus Ernst Fircks. Huset var bolig for kommandanten i Nyborg indtil 1791.

I anden halvdel af 1700-tallet opførtes en stor bindingsværkslade med mansardtag mod Blegdamsgade, som i 1953 blev flyttet til Møntergården i Odense som ”Nyborgladen” (Se Blegdamsgade 5 A) Fra 1808 til 1918 tilhørte ejendommen skiftende købmænd, deriblandt Jens Peter Winckler, der i 1849 blev partner i ejendommen og i 1861 eneejer. I 1875 solgte han ejendommen til sine tre børn: Peter Christian, Marie Christine og Martine Cecilie Winckler. Peter Christian døde samme år, og købmandsbutikken blev derefter overtaget af købmand Brandt Korch, alt imens de to søstre forblev ejere af ejendommen indtil 1918. Fra april 1900 var butikken udlejet til købmand I.M. Pedersen, og 1. salen lejet ud til Brandt orch. Siden har også Jørgen Roed og F.V. Christiansen drevet købmandsbutikken. Brandt Korch var onkel til forfatteren Morten Korch. Morten Korch kom i købmandslære her og i sin bog »Indenfor Voldene«, der udkom i 1940, har han skildret sin læretid i Nyborg og dermed livet i en fynsk købmandsgård og i en fynsk købstad ved århundredeskiftet 1900. Købmandsgården blev revet ned i 1918.