bbrnr

450-5484206-1

Hovedbygning i to etager, udformet medhovedfløj og to korte sidefløje mod gaden. Blanke mure i røde sten med kraftigt profileret cementpudsede taggesimser. Indgangsparti kronet med trekantfronton; småsprossede ”palævinduer” med korspost, hvidmalede med ligeledes hvidmalede indfatninger i form af indadgående profil. I hovedfløjens tag to murede skorstene og en lille tårnopbygning med balkon og flagstang, beklædt med kobber. Foran bygningen adgang ad to sæt trapper og grønt anlæg med kampestenskant.

Stendamsgade 9 og 11 er opført 1920 som ting- og arresthus efter tegninger af den kendte nyborgarkitekt August Colding. Siden 2002 har politiet haft til huse i bygningen. Ejes af Nyborg Kommune og huser i dag bl.a. Østfyns Museer.

Bygningen er et meget fint eksempel på den fornemme kvalitet, der prægede det offentlige byggeri før i tiden. Arkitekturen er præget af overgangen mellem nationalromantik og nyklassicisme og knytter sig især til Ulrik Plesners arkitektur, bl.a. indramningen af vinduerne og brugen af rød mur og hvide detaljer.