bbrnr

450-5484198-2

Vinkelbygget anlæg i en etage, det meste grundmur, men også bindingsværk; sadeltage klædt med røde tagsten. I bygningernes gavle bevarede og blændede porte.

Ladebygningen, der er opført i midten af 1700-tallet, blev i mange år anvendt som rejsestald og rebslageri. Fra bygningen og langs stien hen til Nyborg Slot blev der indtil ca. 1860 – muligvis helt tilbage fra 1500-årene − snoet reb til både fæstningens brug og til havnens skibe. Med tiden fik stien betegnelsen "Reberbanen".

I dag anvendes laden som magasinbygning for Østfyns Museer.