bbrnr

450-5484198-1

Forhus i to etager, den østlige del 5 ½ fag i to etager med to fags gavlkvist over midten. Mellem etagerne kordongesimser samt under de tre midterste vinduer i førstesalen et blændingsbånd. Omkring gavltrekantet kraftige profilerede gesimser. De to lidt højere vestlige fag har kordongesims mellem etagerne. Tegltage med afvalmede gavle til begge sider; bagsiden står i kraftigt bindingsværk med svag udkragning mellem etagerne.

På grunden har der ligget bygninger siden 1683, muligvis allerede fra slutningen af 1500-tallet. Den nuværende ejendom er svær at datere; bindingsværket i bagsdien synes at være fra 1700-årene (formodentlig omkring 17545), mens den grundmurede facade er i den klassiske Nyborg-klassicisme fra omkring 1800. I bindingsværkets tavl ses forskellige stenformater; de store formater kan muligvis stamme fra Slottet.

Bygningen, der er fredet, blev byfornyet i 1980’erne og fremstår i dag smukt og helstøbt. Bygningen har i en lang periode været rebslagerbolig, men kaldes ”Materialskriverens hus”, selvom materialeskriveren boede dels i nr. 12 og dels i nr. 9B.