bbrnr

450-5484197-1

Forhus i to etager, 6 fag. Facaden pudset og malet med refendfugning i stuetagen, rødt tegltag. Garage i stueetagen, men anvendes i øvrigt til beboelse.

Matriklen har tilhørt Kronen igennem lange perioder, og ejendommen har huset bl.a. en mynsterskriver, rebslager og materialskriver, - funktioner, som har været knyttet til Slottet og fæstningen.

Nuværende ejendom er opført i 1888, muligvis med anvendelse af ældre bygningsdele.