bbrnr

450-5484196-1

Forhus i en etage med tre fags gavlkvist over midten, grundmur og teglhængte sadeltage. Murede gavlgesimser, ellers ingen udsmykning. Baghus i en etage, med afvalmet tegltag.

Matriklen var allerede bebygget i 1683 og har været anvendt til beboelse og mindre pladskrævende erhverv. Ved den første brandtaksation 1761 var bygningen som nu i en etage med en stor, central kvist, alt af bindingsværk, ombygget i 1800-tallet.

Den nuværende grundmurede facade er efter byggeskikken at dømme fra omkring 1860. Baghuset er formentlig fra samme tid eller lidt ældre.