bbrnr

450-5484202-1

Et dobbelthus med grundmurede facader i 2 etager og rødt tegltag. Det østlige (nr. 9) er på 6 fag og hvidmalet, det vestlige (9B) er på 5 fag og gulmalet.

Ejendommen er opført på en grund udstykket fra Blegdamsgade 12 i forbindelse med opførelse at en ny voldmesterbolig som supplement til materialskriverboligen i Blegdamsgade 12.

Nr. 9B, det gule hus, voldmestertboligen, blev opført omkring 1851 med facade af bindingsværk, og nr. 9, det hvide hus, blev opført 1895 til stald og vognport. I 1895 blev begge totalt ombygget til boliger.

Ejendommen trænger til en kærlig hånd, og den uheldige tagkvist mod gaden bør ved lejlighed erstattes af 2-3 mindre.