bbrnr

450-5484205-1

Forhus i to etager med vandskurede, hvidmalede facader og teglklædt sadeltag, mod gaden glat facade, mod gården franske døre med altaner.

Grunden hørte tidligere til gården Stendamsgade 11, og her lå indtil 1853 en flot ladebygning med mansardtag, som derefter som ”Nyborgladen” blev genopført ved Møntergården i Odense.

I stedet opførtes i 1953 Nyborgs nye vuggestue. I 2005 besluttede Nyborg Byråd at nedlægge vuggestuen, og bygningen blev derefter ombygget og indrettet til ejerlejligheder.

Ejendommen virker, set fra Slotsholmen fremmed for området med de hvide facader og sine mange altaner. Det ville hjælpe meget på ejendommen som led i helheden, hvis den fik en varmere farve (måske gul) samt fik fjernet enkelte af altanerne, så bagfacaden blev mindre massiv i sin virkning.