bbrnr

450-5484190-4

Bygnings anlægget består af flere dele:

Mod øst en del af bryggeriet Carlsmindes kompleks, opført 1918 i 2 etager med facader af røde mursten, mod gaden opdelt af pilastre. Tag af skifer. Indrettet til kontorer og beboelse. Ved efterfølgende renovering til kollegieboliger er facaderne vandskurede og malet gule.

Mod vest en nyere vinkelformet 2 etagers gulmalet beboelsesejendom i mursten og rødt tegltag, opført efter bryggeriets ombygning til boligformål. I den forbindelse er hele komplekset blevet ”harmoniseret” med gul kalk. Herved er den tidligere tilknytning til bryggeriet (Blegdamsgade 4) blevet sløret; ved lejlighed bør i hvert fald den ældre del af komplekset, halvtagsbygningen, afrenses så den igen står i blank mur, evt. med pudsede pilastre.

Grunden var ubebygget til 1894. Det år blev den solgt af Staten til bryggeriejer E. Charles Larsen og solgt videre til Aktieselskabet "Bryggeriet Carlsminde" i 1895.