bbrnr

450-324-1

Tidligere industribygning, tre etager høj med 5 brede fag, inddelt af pudsede og malede lisener. I øvrigt står facaden i blank rød mur, og de smalle vinduer sider parvis med buestik over. Høj pudset sokkel, tag med nyere tagkviste.

Bygningen er opført i 1886 som bryggeri i røde tegl og skifertag. I kælderen og stueetagen var der maltgøreri og på 1. og 2. etage samt loftet kornmagasin. I bygningen var der et rum åbent gennem alle etager med en stor maltkølle med indfyring i kælderen.

Bryggeriet ”Carlsminde” var grundlagt i 1856 af brygger Carl Larsen. Der indrettedes lagerkælder i volden. Derefter kom der nye ombygninger og udvidelser af bryggeriet. Man købte nabogrunden og lod opføre ny kælder og aftapningslokaler m.m.

Som så mange andre provinsbryggerier måtte Carlsminde lukke og i 1992 ophørte bryggeriet med produktionen efter i nogle år at have været ejet af Albani-bryggerierne i Odense. Bryggeriet blev derefter ombygget til kollegieboliger for Døveskolen og er i dag boliger for unge med særlige behov. Præget af produktionsvirksomhed er fastholdt i facaden med bibeholdelse af de små vinduer.