bbrnr

450-5484189-3

Forhus, 1 etage mod nord, 7 brede fag i blank mur med gule sten og rødt tegltag som forhuset mod Blegdamsgade. Opført 1886 (BBR) i beskeden senklassicistisk stil.