bbrnr

450-5484803-1

Villabygning opført 1890 i to etager med siderisalit i øst, kronet af en kvistgavl. Facader i røde sten med vinduesindfatninger med formsten og buestik. Skifertag; i kvistgavlen dekorative vindskeder med frispær. I de to hovedetager nyere brune termoruder.

Et fint hus, som blot igen bør have sine originale sprossede vinduer for at blive helt intakt.