bbrnr

450-788-1

Villabygning i en etage med mansardtag med hvide pudsede facader, palævinduer og tag af sortglaserede tegl. Mod Dronningensvej to porte i jern mellem piller samt en nybygget garage i hvidmalet træværk med helvalmet sortglaseret tag.

Huset er tegnet af arkitekt August Colding og opført år 1900 for bogtrykker og boghandler Chr. Schønnemann. I sig selv en fornem og fint bevaret villabygning i nybarok ”palæstil”.