bbrnr

450-5484333-1

Forhus i en etage, fire fag, muret til begge sider. Facaden mod Slotsgade er hvidmalet med grå taggesims med tandsnit, mens bagsiden er forsynet med en to fags gavlkvist med gesimser. Tegltag uden skorsten; teglhængt sidehus, forlænget med åbent skur.

Et meget smukt og intakt lille hus opført omkring 1841.