bbrnr

450-5484335-1

Forhus i to etager, syv fag mod Slotsgade samt afskåret hjørne. Grundmurede gråmalede facader, mod Slotsgade med et midtparti på tre fag, kantet af hvidmalede lisener og kronet af en trefags gavlkvist. Vinduer skiftevis seksfags vinduer og helruder; tegltag med to skorstene. 

Første bebyggelse på stedet var et bindingsværkshus i én etage, opført omkring 1766 af Willads Knudsen på tidligere fæstningsjord. I 1803 tilhørte huset kammerråd Hans Bredahl.

Nyt forhus opført 1895 for politibetjent H. Christiansen som lejekaserne. Bygningen har en god hovedform og en fin facade, men der bør indsættes seksrudede vinduer overalt, som det allerede er sket flere steder i facaden.