bbrnr

450-5484337-1

Hovedbygning med facade mod Dronningensvej og sidefløj med facader mod Kongens Bastionsvej og voldterrænet i to etager samt i vest tilbygning i en etage med facader står i blank rødstens mur. Hoved- og sidebygning har kælderetage med refendfuget murværk og derover to etager med fladbuede vinduer og båndgesims med frise under anden etages vinduer samt taggesims med dobbelt buefrise. Mod Dronningensvej midtrisalit kronet af en kamtakket gavl med blændinger samt hovedindgang ad et spidsbuet dørparti. Mod Kongens Bastionsvej en smallere risalit kronet med kamtakket gavl; i anden etage en tavle med teksten Opført af Nyborg Kommune og i stueetagen 1887 i murankre. Sidebygningen har mod Kongens Bastionsvej en et fags gavlkvist samt i muren spor af et tilmuret indgangsparti, mens tilbygningen i vest er forsynet med en tre fags muret veranda med spidsbuede muråbninger.

Opført som mellem- og realskole 1887-88 for Nyborg Kommune med E. Schwanenflügel som arkitekt. Et meget smukt stykke offentlig arkitektur, karakteristisk for den hyppige brug af nygotik til kirkelige, kulturelle og sociale institutioner.